Rəhbərlik

Cümhuriyyət Araşdırmalar Mərkəzi (CAM) – respublikaçı ideyaların məzmununu, təsirini, respublika idarəçilik formasının təşkilini, çeşidlərini, onun başqa idarəçilik formalarından fərqini, respublikaçılığın siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial, mədəni və tarixi cəhətlərini araşdıran düşüncə mərkəzidir. CAM müstəqil bir qurumdur və əsas məqsədi yeni qanunvericilik təşəbbüsləri, mövcud problemlərlə bağlı mövqe sənədləri ilə çıxış etmək, qüvvədə olan qanunların hüquqi, sosial, iqtisadi ekspertizasını həyata keçirməkdir. CAM ölkədə fəaliyyət göstərən bütün siyasi, ictimai qurumlarla əməkdaşlığa açıqdır.

CAM-ın təsisçiləri Natiq Cəfərli və Vəfa Rüstəmdir, Mərkəzin İdarə Heyəti: Natiq Cəfərli, Vəfa Rüstəm, Erkin Qədirli, Rəhman Bədəlov, Şəhla Hümbətova, Cavad Cavadov və Rəşad Şirinovdan ibarətdir.

CAM-ın direktoru Natiq Cəfərlidir, İdarə Heyəti 2 illik təyin edilir.