Gələcəyin Keçmişi: Azərbaycandakı siyasi anaxronizmlər

Erkin Qədirlinin “Gələcəyin Keçmişi: Azərbaycandakı siyasi anaxronizmlər” adlı mühazirəsi

www.cumhuriyyet.org

2 October, 2018, 14:13