Qərb dünyasında antik mərhələnin yeri

Prof.Rəhman Bədəlovun “Cümhuriyyət Məktəbi”ndə “Qərb dünyasında antik mərhələnin yeri” adlı mühazirəsi

Birinci hissə

İkinci hissə

www.cumhuriyyet.org

13 oktyabr, 2014, 18:12